Startlån

Har du vanskeligheter med å få lån gjennom tradisjonelle banker? Det er dessverre mange som faller utenfor banksystemet, uten tilstrekkelig egenkapital for å kjøpe bolig. Heldigvis har kommunene hjelp til vanskeligstilte som trenger lån. Vi skal se nærmere på hvem som passer inn i målgruppen for startlån, og tilskudd til kjøp av bolig.

Det nye gjeldsregisteret på plass i løpet av to måneder

I Norge har det vært mye debatt og bekymring for den norske gjeldsveksten. Et av de største problemene forbrukslånsbanker har, er at det ikke finnes et offentlig gjeldsregister som kan gi dem rask oversikt over kunders gjeld. Mislighold av gjeld har økt betraktelig gjennom 2017- 2018 og i mange tilfeller skyldes dette at kunder har fått langt mere lån enn de egentlig har råd til. Etter mange år, er dette endelig på plass, men ut fra det vi leser i media, er det fortsatt store mangler.

Slik blir de nye reglene for forbrukslån i 2019

Finanstilsynet vil sette inn strengere tiltak for å dempe veksten i markedet for forbrukslån, men vil dette føre til noe nevneverdig reduksjon? I de siste årene har finanstilsynet gjort mange forsøk på å dempe veksten på forbrukslån, men bankenes portefølje har kun økt.  Her er de 5 punktene som vil bli innskjerpet for det inneværende året og våre synspunkter på endringene.

Slik handler du med kryptovaluta

Foreløpig er kryptovaluta først og fremst et spekulasjonsobjekt. Noen ganske få forhandlere godtar kryptovaluta som betalingsmiddel.

Dette er kryptovaluta

Bitcoin og Kryptovaluta er begreper som har dukket opp de senere årene. Men hva er det egentlig snakk om?

Boliglån uten egenkapital

Selv om banker sjelden gir lån til personer som ikke møter kravene om egenkapital, betyr ikke det at det er umulig å få innvilget lån. I Norge opererer de fleste banker med et egenkapitalkrav på 15 % av lånesummen. Dette er et tiltak innført for å dempe prisstigningen i boligmarkedet. På landsbasis har bankene allikevel mulighet til å se bort i fra dette kravet i 10 % av tilfellene. Oslo befinner seg i en særposisjon, og har en litt lavere grense på 8 % unntakstilfeller.

Nominell rente

Når man leser om lån er begrepet nominell rente et av de første man støter på. Du har sikkert hørt om andre typer rentesatser, og det er ikke alltid lett å vite hva de ulike står for.

Kredittsjekk deg selv

Har du noen gang mottatt en melding eller et brev om at det har blitt foretatt en kredittsjekk av din person? Sannsynligheten for dette er stor, siden flere store selskaper og tilbydere av dagligdagse tjenester benytter seg av kredittsjekker for å finne ut om en potensiell eller nåværende kunde er betalingsdyktig.

Så enkelt tok jeg opp et kortsiktig lån. Og dette fikk jeg for pengene!

Dette blogginnlegget skal handle om penger. Hvordan jeg ordnet meg 100.000 kroner i løpet av to korte dager, og kunne med dette legge ut på min drømmereise allerede fire dager senere. Når jeg tenker på det hele nå virker det nesten som en drøm. Men det er fullstendig reelt, og mange andre har mulighet til å kopiere akkurat det jeg gjorde, skritt for skritt.

Kortsiktig lån – en verden av muligheter for deg

Verden består av to typer mennesker. De som klager over ting, og de som heller nøyer seg med å se muligheter. Hvilken type er du?