Det er gratis å bruke sammenligningstjenesten på Lemony Loans, og du trenger ikke signere digitalt, og du trenger heller ingen autorisasjon.  Alle lån som sammenlignes her testes på en uavhengig måte.  Denne portalen er ikke en leverandør av bank eller ikke-bank produkter, og fungerer som en uavhengig instans. All tilgjengelig informasjon kommer fra offentlig tilgjengelige kilder og oppdateres kontinuerlig.