Har du pådratt deg en betalingsanmerkning blir det vanskeligere å få abonnement på telefon og internett, ta opp lån og tegne forsikring. For å kjøre bil trenger du ansvarsforsikring, men det kan være vanskelig å få kaskoforsikring.

Hvordan få forsikring når du har betalingsanmerkning?

Konsekvenser

En kredittsjekk gjennomføres av banker og selskaper du skal ha et betalingsforhold til. I en slik sjekk går de igjennom flere faktorer, slik som formue, gjeld, livssituasjon og betalingsanmerkninger, som påvirker betalingsevnen din og hvorvidt du er kredittverdig. For å være kredittverdig har du overholdt betalinger, betjent lån og vært uten betalingsanmerkninger over lengre tid. Risikoen bankene eller selskapene tar ved å ha deg som kunde er dermed lav, hvilket betyr at sannsynligheten for at du betaler er høy.

Finner de derimot ut at du ikke er kredittverdig fordi du har betalingsanmerkninger, vil de ikke ha deg som kunde. Du får ikke forsikringen du trenger, eller mobilabonnementet du ønsker deg.

Inkasso

Dersom du ikke betaler regningene dine, får du som regel en purring, som er en oppfordring til å betale regningen NÅ. En purring medfører ofte en ekstra kostnad. Betaler du fortsatt ikke, vil det bli opprettet en sak hos et inkassofirma, og du vil få en inkasso. Dette medfører en betalingsanmerkning. 

Merk at du ikke har krav på å få en purring. De du skylder penger, kan velge å gå rett til inkasso. 

Inkasso kan løses på to måter – utenrettslig og rettslig inkasso. Som ordet indikerer, er rettslig inkasso en betydelig mer alvorlig grad av inkasso, da dette involverer rettslige instanser. 

Forløp for utenrettslig inkasso

 • Orginalfaktura
  • Har du ikke betalt den opprinnelige fakturaen innen tidsfristen, får du antagelig en purring. Et selskap kan velge å ta saken din direkte til inkassoselskapet uten å sende purring først.
 • Inkassovarsel
  • Et inkassovarsel har som regel en betalingsfrist på minimum 14 dager. Dersom heller ikke inkassovarselet blir betalt, går saken videre til inkasso.
 • Betalingsoppfordring
  • Betaler du ikke inkassovarselet, blir du tilsendt en betalingsoppfordring. Da vil du igjen ha 14 dager på å betale. Er du uenig i kravet, må du ta kontakt med inkassoselskapet. 

Om du skulle ha problemer med å betale regningen, tar du kontakt med inkassobyrået og forhandler frem en løsning. Dersom de ikke hører noe fra deg, kan de starte en rettslig prosess.

Forløp ved rettslig inkasso

 • Forliksklage
  • Dersom du ikke betaler regningen fra inkassofirmaet, vil det bli sendt en klage til forliksrådet. Der ønsker man igjen å forhandle frem en løsning hvor begge parter blir enige. Kommer man ikke til en enighet, gir forliksrådet en dom i saken. 
  • Det er veldig viktig at du møter opp i forliksrådet, eller i det minste er i kontakt med dem. Uteblivelse vil føre til en egen dom utover inkassoproblemene.
 • Begjæring om utlegg
  • Det sendes en begjæring om utlegg til namsmannen om grunnlag for pengeinnkreving er tilstede. Da undersøkes det hva namsmannen kan ta pant i av din lønn eller øvrige verdier, som bolig og bil. Namsmannen kan innføre tvungen lønnstrekk til beløpet er betalt. Foreldelsesfristen blir utvidet med 10 år. 
 • Begjæring om tvangsdekning
  • Dersom det blir tatt pant i noe du eier, og det ikke eksisterer en form for betalingsavtale, kan det sendes en begjæring om tvangsdekning. Dette medfører at den eiendelen de har pant i, tvangsselges. Hvilket betyr at dersom beløpet du skylder tilsier at de har tatt pant i boligen din, vil boligen bli tvangssolgt for å dekke gjelden din.  

Hvordan kvitte seg med betalingsanmerkninger?

Regningene må bli betalt for å kvitte seg med anmerkningene. Betalingsanmerkningene vil bli slettet når all gjeld og tilleggskostnader er dekket. 

Om saken din er eldre enn fire år, vil betalingsanmerkningene slettes av seg selv, selv om du fortsatt må betale det beløpet du skylder. Men det er verdt å merke seg at inkassoselskapet kan registrere en ny betalingsanmerkning på deg om du ikke overholder nedbetalingen.

Det tar noen dager før slettingen av betalingsanmerkningen er registrert. Dersom du søker om forsikring med en gang etter at du har betalt siste rest, vil du fortsatt stå med betalingsanmerkning i systemet. Husk å informere forsikringsselskapet, eller banken, om dette.

Bilforsikring

Banker og forsikringsselskapet er nøye med å sjekke din kredittverdighet for å minske risikoen ved å ha deg som kunde. Beløpene er ofte store når det gjelder lån og forsikringer, og de vil vite at du er en stabil, betalende kunde som ikke vil skape problemer og økonomiske utgifter for dem. 

For å redusere risikoen til selskapene, samt øke muligheten til å kunne forsikre bilen din, er det flere ting du kan gjøre.

 • Ha et møte med forsikringsselskapet
  • Du får muligheten til å forklare din økonomiske situasjon til et menneske og ikke bare være nok en anonym kunde. 
 • Billig bil = billig forsikring
  • Har du økonomiske utfordringer, er det lurt å vurdere en billigere bil da denne krever en billigere bilforsikring. Dette tilsier igjen en lavere risiko for forsikringsselskapet.
 • Kun ansvarsforsikring
  • En ansvarforsikring medfører at du må ta hele verkstedsregningen fordi du overfører risikoen til deg selv. Da får du ingen form for kaskoforsikring og må stå for alle utgifter alene. 
 • Betale noe på forskudd
  • En vrien økonomisk situasjon gjør at dette tiltaket kan være vanskelig. Men om du kan betale bilforsikringen på forhånd, er risikoen lav for forsikringsselskapet, da de er sikret inntekt.

Omstartslån

For å få kontroll over økonomien igjen, samt kvitte seg med anmerkninger, kan et omstartslån være aktuelt. Dette er ikke en ordinær refinansiering, men et lån der du samler dyr gjeld og betaler en lavere rente. Det skal gjøre det enklere for deg å betale det du skylder. 

Omstartslån krever at du har egen eiendom som du kan stille som sikkerhet, og derfor kan bankene gi deg lavere rente enn ved et refinansieringslån. 

Ved å gå inn på en kalkulator for omstartslån, kan du få et estimat over kostandene på et slikt lån. Det er dog et estimat, da bankene har ulike vilkår. Et slikt lån kan gi deg en boost i veien tilbake til økonomisk stabilitet og kontroll. 

Et omstartlån kan hjelpe deg med å få bedre betingelser hos forsikringsselskapene. 

Mer Ferratum (annonse)

Hodnocení kategorie 4.5
Hvordan få forsikring når du har betalingsanmerkning?: 4.2/5 fra 221 stemmer