Det nye gjeldsregisteret på plass i løpet av to måneder

I Norge har det vært mye debatt og bekymring for den norske gjeldsveksten. Et av de største problemene forbrukslånsbanker har, er at det ikke finnes et offentlig gjeldsregister som kan gi dem rask oversikt over kunders gjeld. Mislighold av gjeld har økt betraktelig gjennom 2017- 2018 og i mange tilfeller skyldes dette at kunder har fått langt mere lån enn de egentlig har råd til. Etter mange år, er dette endelig på plass, men ut fra det vi leser i media, er det fortsatt store mangler.

Slik blir de nye reglene for forbrukslån i 2019

Finanstilsynet vil sette inn strengere tiltak for å dempe veksten i markedet for forbrukslån, men vil dette føre til noe nevneverdig reduksjon? I de siste årene har finanstilsynet gjort mange forsøk på å dempe veksten på forbrukslån, men bankenes portefølje har kun økt.  Her er de 5 punktene som vil bli innskjerpet for det inneværende året og våre synspunkter på endringene.

Slik handler du med kryptovaluta

Foreløpig er kryptovaluta først og fremst et spekulasjonsobjekt. Noen ganske få forhandlere godtar kryptovaluta som betalingsmiddel.

Boliglån uten egenkapital

Selv om banker sjelden gir lån til personer som ikke møter kravene om egenkapital, betyr ikke det at det er umulig å få innvilget lån. I Norge opererer de fleste banker med et egenkapitalkrav på 15 % av lånesummen. Dette er et tiltak innført for å dempe prisstigningen i boligmarkedet. På landsbasis har bankene allikevel mulighet til å se bort i fra dette kravet i 10 % av tilfellene. Oslo befinner seg i en særposisjon, og har en litt lavere grense på 8 % unntakstilfeller.

Nominell rente

Når man leser om lån er begrepet nominell rente et av de første man støter på. Du har sikkert hørt om andre typer rentesatser, og det er ikke alltid lett å vite hva de ulike står for.

Kredittsjekk deg selv

Har du noen gang mottatt en melding eller et brev om at det har blitt foretatt en kredittsjekk av din person? Sannsynligheten for dette er stor, siden flere store selskaper og tilbydere av dagligdagse tjenester benytter seg av kredittsjekker for å finne ut om en potensiell eller nåværende kunde er betalingsdyktig.