Når man leser om lån er begrepet nominell rente et av de første man støter på. Du har sikkert hørt om andre typer rentesatser, og det er ikke alltid lett å vite hva de ulike står for.

Nominell rente

For å forstå bedre hva nominell rente egentlig betyr, kan det være lurt å ta en titt på hva begrepet rente faktisk innebærer. En rente er en kompensasjon og sikkerhet for långiveren. Når man låner ut penger, går man glipp av muligheten til å investere disse i noe annet, og derfor kreves renter periodevis. Det vanligste er å oppgi rente per år eller per måned. Renten kompenserer også for inflasjon, siden penger vanligvis synker i verdi over tid.

Den nominelle renten er grunnrentesatsen, altså den rentesatsen bank eller långiver tilbyr lånet til. I denne satsen medregnes ikke andre løpende kostnader som etablerings- og termingebyr. Når disse tas med i regnestykket, ser man fort at den effektive renten blir høyere. Effektiv rente er altså den reelle rentesatsen man betaler når alle kostnader er medregnet.

Den nominelle renten vil stort sett alltid være lavere enn den effektive renten. Spriket mellom de to satsene har dessuten en tendens til å bli høyere desto lavere lånesummen er. Grunnen til dette er at etableringsgebyrene og termingebyrene ofte er de samme. Dermed blir kostnaden som skal spres fordelt på færre terminer, noe som gjør at de månedlige utgiftene blir relativt høye i forhold til andelen av nedbetalingen. På samme vis gir en høyere lånesum en mindre forskjell mellom nominell og effektiv rente fordi de ovennevnte kostnadene spres utover en lenger periode og ikke utgjør en like stor andel av den totale lånesummen.

Når man skal søke om lån er det viktig at man holder oversikt over alle kostnadene. Først når man har regnet ut den effektive renten, vet man om et lånetilbud er godt eller ei.

Mer Ferratum (annonse)

Hodnocení kategorie 4.5
Nominell rente: 4.2/5 fra 301 stemmer
500000 kr
Lånebeløpet 5000 kr - 500000 kr
Rente 9.2 - 33.3 %
Forfall 0

Renteeksempel: 65 000 kr. o/5 år: Eff. rente 16.6%, Kostnad 28 730 kr. Totalt 93 730.

500000 kr
Lånebeløpet 25000 kr - 500000 kr
Rente Eff. rente 17.8 - 37.62 %
Forfall 1 - 15 år

Renteeksempel: 65 000 kr. o/5 år: Eff. rente 17.8%, Kostnad 30 872 kr. Totalt 95 872.

500000 kr
Lånebeløpet 10000 kr - 500000 kr
Rente Nom. rente 7.9 - 24.9 %
Forfall 1 – 15 år

Renteeksempel: 65 000 kr. o/5 år: Eff. rente 16.90%, Kostnad 29 333 kr. Totalt 94 333.

500000 kr
Lånebeløpet 5000 kr - 500000 kr
Rente Eff. rente 8.99 - 31.3 %
Forfall 1 – 15 år

Renteeksempel: 5 000 kr. o/1 år: Eff. rente 13.69%, Kostnad 1 374 kr. Totalt 6 374.

400000 kr
Lånebeløpet 5000 kr - 400000 kr
Rente Eff. rente 9.2 - 33.3 %
Forfall 1 – 12 år

Renteeksempel: 65 000 kr. o/12 mnd.: Eff. rente 16.6%, Kostnad 28 730 kr. Totalt 93 730.