I Norge har det vært mye debatt og bekymring for den norske gjeldsveksten. Et av de største problemene forbrukslånsbanker har, er at det ikke finnes et offentlig gjeldsregister som kan gi dem rask oversikt over kunders gjeld. Mislighold av gjeld har økt betraktelig gjennom 2017- 2018 og i mange tilfeller skyldes dette at kunder har fått langt mere lån enn de egentlig har råd til. Etter mange år, er dette endelig på plass, men ut fra det vi leser i media, er det fortsatt store mangler.

Det nye gjeldsregisteret på plass i løpet av to måneder

Får kun opp forbrukslån

Ut fra nye regler for forbrukslån i Norge, kan ikke kunder låne mer enn 5 ganger sin inntekt. Har man for eksempel bolig og billån i tillegg, skal dette også bli med i vurderingen når man søker om forbrukslån. Men i det nye gjeldsregisteret får man kun opp hvor mye gjeld kunden har på kredittkort og i andre forbrukslånsbanker. Dette har ført til mye misnøye rundt det nye registeret fordi bankene ikke får den totale oversikten av kundens gjeld. 

Om kunden for eksempel hadde 1 million i boliglån på ligningen fra i fjor og nylig har gjort et opplån på 1 million på huset, vil bankene ikke ha mulighet til å fange opp dette om kunden lyver på søknaden. Dermed kan bankene fortsatt risikere å låne ut mye mer enn kunden egentlig har mulighet til i forhold til de nye kravene.

Spår at flere banker går konkurs

BN Bank har nylig lagt ned sin virksomhet innen forbrukslån og frykter total kollaps av det norske forbrukslån markedet. Direktør i BN Bank Endre Jo Reite, mener markedet ikke er bærekraftig lengre og er preget av skyhøye "skitne" lån. Disse lånene er ofte et resultat av at bankene ikke har hatt muligheter til å se det totale bildet av kundens gjeld, og må ta det kunden gir av opplysninger i søknaden for god fisk. 

Dette har resultert i at mange må stadig låne mere og bake inn gammel gjeld når kunden ikke har råd til å betjene lånene. Han mener rundt en tredjedel av forbruksbankenes portefølje består av slike skitne lån, og når kranene nå stenges med innstramming av lånetilbud, vil nok flere banker oppleve at store deler av porteføljen vil bli misligholdt.

Dommedagsprofeti

Gjendem, direktøren i Monobank, mener at de økte utlånstapene er på et akseptabelt nivå. BN Bank overdramatiserer tapene som har kommet i det siste året og at det er en relativt liten del av porteføljen som er misligholdt hos Monobank. Men de innrømmer i norske aviser at tapene kan fortsette utover året. 

Gjeldem stiller seg veldig positiv til det nye gjeldsregisteret som kommer på plass. 

- Dette vil hjelpe forbruksbanker til å få langt bedre oversikt i markedet og øke kvalitet på utlånene.

Men ifølge politikere i finanskomiteen, er det fortsatt store mangler for å få et helhetlig bilde av kunder, og bankene må på sin side stramme inn mulighetene for opplåning. Om ikke vil låntakere fortsatt ha mulighet til å låne langt over evne på forbrukslån uten at bankene får all informasjon rundt andre lån.

Hodnocení kategorie 4.5
Det nye gjeldsregisteret på plass i løpet av to måneder: 4.2/5 fra 27 stemmer

Få et lån (annonse)

Pålitelige lån

500000 kr
Lånebeløpet 5000 kr - 500000 kr
Rente 6.29 - 31.3 %
Forfall 1 – 15 år

Renteeksempel: 170 000 kr. o/10 år: Eff. rente 13,40%, Kostnad 137 463 kr. Totalt 307 463.

500000 kr
Lånebeløpet 5000 kr - 500000 kr
Rente 7.6 - 37.3 %
Forfall 1 – 5 år

Renteeksempel: 150 000 kr. o/5 år: Eff. rente 9.61%, Kostnad 45 720 kr. Totalt 195 720.

250000 kr
Lånebeløpet 10000 kr - 250000 kr
Rente Fixed 19.4 %
Forfall 1 – 15 år

Renteeksempel: 15 000 kr. o/1 år: Eff. rente 29.65%, Kostnad 2 217 kr. Totalt 17 217.

500000 kr
Lånebeløpet 10000 kr - 500000 kr
Rente 9.62 - 23.92 %
Forfall 1 - 15 år

Renteeksempel: 65 000 kr. o/5 år: Eff. rente 15.77%, Kostnad 26 732 kr. Totalt 91 732.

500000 kr
Lånebeløpet 25000 kr - 500000 kr
Rente 9.2 - 33.3 %
Forfall 1 – 15 år

Renteeksempel: 65 000 kr. o/5 år: Eff. rente 14.9%, Kostnad 28 730 kr. Totalt 93 730.

500000 kr
Lånebeløpet 10000 kr - 500000 kr
Rente 8.07 - 22.14 %
Forfall 3 – 8 år

Renteeksempel: 65 000 kr. o/5 år: Eff. rente 18.35%, Kostnad 32 784 kr. Totalt 97 784.

150000 kr
Lånebeløpet 10000 kr - 150000 kr
Rente 9.48 - 21.60 %
Forfall 12 - 60 måneder

Renteeksempel: 10 000 kr. o/1 år: Eff. rente 29.70%, Kostnad 1 480 kr. Totalt 11 480.