Har du vanskeligheter med å få lån gjennom tradisjonelle banker? Det er dessverre mange som faller utenfor banksystemet, uten tilstrekkelig egenkapital for å kjøpe bolig. Heldigvis har kommunene hjelp til vanskeligstilte som trenger lån. Vi skal se nærmere på hvem som passer inn i målgruppen for startlån, og tilskudd til kjøp av bolig.

Startlån

Hvem kan få startlån?

Ordningen er først og fremst tiltenkt barnefamilier som har behov for egen bolig. I tillegg kan også barnefamilier få hjelp til å refinansiere eksisterende lån, for å redusere månedlige kostnader. 

En annen målgruppe for startlån, er personer med gjeldsproblemer. Kommunen vil hjelpe deg med å samle alle smålån og kreditter, og sørge for at du får en nedbetalingsplan du kan leve med. Men dette forutsetter at du må ha bolig, eller annen eiendom som kan pantsettes, for å få refinansiert lånene. 

Startlån er også tiltenkt de som har lav men stabil inntekt som uføretrygd, eller andre offentlige ytelser. 

Hvem er det som ikke får startlån?

Unge enslige som mangler egenkapital til å kjøpe bolig får dessverre ikke hjelp gjennom startlån ordningen. Det er nok mange i denne målgruppen som ikke har muligheter til å spare opp egenkapital, eller har familie med midler til å hjelpe til. Derfor har det vært en stor økning de siste årene med unge nyetablerte, som tar opp forbrukslån til å dekke egenkapitalkravet. Dette anbefaler vi absolutt ikke, da kostnadene i de fleste tilfeller blir for høye, og det kan ta lang tid før man eventuelt får refinansiert lånet på boligen. Du kan heller ikke få hjelp til refinansiering av gjeld, om gjelden er uforsvarlig høy i forhold til inntekt.

Hvordan søker jeg startlån?

Hvor mye kan jeg låne?

På husbanken sine hjemmesider, kan du utregne nøyaktig hvor mye du kan låne, i forhold til din inntekt og faste månedlige utgifter. Startlån har litt mer lempelige regler enn tradisjonelle banklån, men lånebeløpet skal være forsvarlig høyt i forhold til andre faste utgifter per måned.

Husbanken har også en del kriterier i forhold til standard på boligen. Den skal ikke være i så dårlig stand at det er uforsvarlig for deg å bo der. Prisen på boligen du ønsker å kjøpe må også anses som "rimelig" ut i fra områdets prisnivå.

Mer Ferratum (annonse)

Hodnocení kategorie 4.5
Startlån: 4.2/5 fra 5 stemmer